Historie

Busbevarelsesgruppen Danmark startede i 2004 som en gruppe privatpersoner, der er gik sammen om at bevare busser på privatøkonomisk basis. I 2008 blev gruppen til en forening. Vi har i skrivende stund 10 busser fra perioden 1983-1991. Busserne er valgt, så de repræsenterer den danske busscene i perioden. Hele landet og såvel bybusser som rutebiler er med i samlingen.

Der arbejdes på Odense Bytrafik 130 i Knardrup
Der arbejdedes på Odense Bytrafik 130 tilbage i Knardrup-tiden...

Knardrup

Busbevarelsesgruppens første reelle base var Knardrupgaard, der ligger i landsbyen Knardrup vest for Ballerup. Her var plads til 11 busser i en god, opvarmet hal, og vi havde gode faciliteter for vores arbejde. Vi skylder bondemanden stor tak for måden vi blev behandlet.

Vi holdt et vellykket åbent hus arrangement i Knardrup 25. maj 2008, hvor mange benyttede lejligheden til at kigge forbi.

Efter næsten 2 år på Knardrupgaard, måtte vi flytte. Dels på grund af pladsmangel, men primært på grund af økonomien.

Billede fra Sjælsmark
Vores nu tidligere garager i Sjælsmark...

Sjælsmark ("Artillerivej Garage")

Efter Knardrupgaard fik vi den herlige mulighed at flytte ind til Sjælsmark fra 1/10-2009. Vores garage og opholdssted blev så på den nedlagte Sjælsmark Kaserne ved Blovstrød, hvor havde vi lejet os ind i 2 haller, tidligere brugt af Forsvaret til opbevaring af deres kørende materiel. Vi var rigtig glade for at have fået denne mulighed, da vi måtte flytte fra Knardrup.

Da hallerne ligger ud til Artillerivej, ledte det straks tankerne hen på navnet fra den tidligere HT garage på Islands Brygge i København. Så vi døbte straks stedet Artillerivej Garage.

Her havde vi det godt... Gode haller med porte osv.. Men vi havde efterhånden skaffet os mange busser, 15 var vi oppe på. Derfor aftalte vi i efteråret 2010 med Sporvejsmuseet, at de overtog vores 8 busser fra "sporvejsbyerne" (København, Århus og Odense), så kunne vi i Busbevarelsesgruppen fokusere på rutebiler og bybusser fra øvrige danske byer. Overdragelsen skete i foråret 2011. Busbevarelsesgruppen er særdeles glad for, at de otte "sporvejsbusser" får et nyt hjem på et af verdens førende sporvejsmuseer med en samling på i forvejen mere end 100 sporvogne og busser.

Efter overdragelsen havde vi for god plads i vores 2 store garager i Sjælsmark og muligheden opstod for at få den ene garage skiftet ud med en mindre - som tilgengæld havde smørregrav, varme, toilet og lagerrum. Nu efter overdragelsen var vi nede på 7 busser, men anskaffede kort efter vores Horsens-bybus og vores Thisted-bybus. Så vi kom op på 9 busser.

I 2010, 2011 og 2012 har vi hvert år fået malet en af vores busser. Hhv. DSB 098, DSB 255 og AOS 245. Det koster mange penge (vi modtager gerne donationer til genopmaling af de øvrige af vores busser!), men det er jo meningen, at de skal se ud, som de gjorde da de kørte i rutedrift. Senest var det AOS 245 i 2012, som også fik rettet flere sideplader ud og blev generelt repareret.

I efteråret 2012 blev vi desværre sagt op - området i Sjælsmark skulle bruges til noget andet. Vi stod derfor fra 1/1-2013 uden tag over hovedet. Så vi skulle skaffe noget nyt ret hurtigt inden den kolde, lange vinter kom.

Busser ved porten
De første 2 busser i Sjælsmark blev vores 2 Aalborg busser.
Her er de på vej gennem porten.

Garage 1
Den første af de 2 garager.

Garage 2
Garage nummer 2.

Garage 2
Garage 2.


Sjælsmark 2012

Aftenstemning
Aftenstemning i Sjælsmark 2012

Aftenstemning
Aftenstemning i Sjælsmark 2012


Tune ("Tunesien")

Valget af nyt sted faldt på Tune, hvor vi fik en halv hal på en gård. Første halvdel af 2013 gik således med at finde os selv til rette her, på desværre noget mindre plads.

Ved årsskiftet 2012/2013 flyttede Busbevarelsesgruppen Danmark fra Sjælsmark til Tune. Vores ellers dejlige garager i Sjælsmark måtte vi give afkald på, og istedet flyttede vi "på landet" på en gård i Tune. På gården stod vores busser i en halv hal, så de var selvfølgelig stadig i ly for naturens rasen. Det er noget af det vigtigste for gamle køretøjer, at de ikke står i det fri. Her stod de nok FOR tæt i vores nye garage (som vi døbte "Tunesien"), men der var mørkt, støvet og for dårlig ind- og udkørselsforhold.

15. juni 2013 deltog Busbevarelsesgruppen Danmark i et større bustræf på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Vi deltog i det fine selskab blandt omkring 25 busser med vores vogne: Tylstrup 129, DSB Horsens 255 og AOS 245.

Tune
Busserne stod lidt for tæt i Tune, men det arbejdedes der på at gøre noget ved. Tune, 2. marts 2013.


Alsted ("Algeriet")

Efter "Tunesien" kom "Algeriet", for at blive i øgenavnene... Alsted

5/10-2013 fraflyttede vi vores halve hal i Tune, som viste sig at være alt for lille og uhensigtsmæssig i indretningen og flere andre henseender til vores behov. Istedet opstod muligheden for at langtidsleje en dejlig hal i Alsted nær Ringsted. Her har vi har fået meget mere plads, mere lys, bedre indkørsel og gode naboer (SHS). Nu kan vi også arbejde i de mørke timer, da her er loftslys, hvilket der ikke var i Tune. Her er vi glade for at være. (Se også under "Garagen" i menuen).

Lige efter indflytningen valgte vi at skifte vores Thisted-bybus (Leyland/DAB 7-948L) ud med en serie 9-rutebil (Leyland/DAB 9-948L), da Thisted-bybussen desværre havde vist sig, at være i dårligere stand end vi havde regnet med. Til gengæld er der så bevaret en serie 9 nu...

Alsted Alsted
Som det ses er der god plads mellem busserne i vores garage - og masser af lys i vores dejlige garage. Foto hhv. 11/1-2014 & 9/11-2013.

Alsted
De 3 førstankomne busser på indflytningsdagen - foran vores nye hal, 5/10-2013

I januar 2014 stod den på mere DAB, idet vi skaffede ikke en, men hele 2 stk. DAB-Silkeborg 7-1200B fra Randers! Det er begge "overgangsbusser" (så det er en serie 7 med DAF-motor) og viser noget af DABs bedste fra bybusverdenen - og samtidigt noget forskelligt: Den ene har 2-0-2, ZF-gear, bagperron og enkeltsæder i den ene side. Den anden har 2-2-0, Wilson-gear, midterperron og dobbeltsæder.

Vi holdte et vellykket åbent hus-arrangement i Alsted lørdag d. 29. august 2015, hvor mange benyttede lejligheden til at kigge forbi og nyde busserne i det dejlige vejr.

Alsted Alsted
Billeder fra åbent hus-dagen 29/8-2015.

Alsted Alsted
Billeder fra åbent hus-dagen 29/8-2015.

6/2-2016 var dagen, hvor Busbevarelsesgruppen Danmark (BBG) endnu en gang donerede busser til andre foreninger. Bushistorisk Selskab overtog denne dag vores DAB 12-1024L fra Ditobus og vores Volvo B10M Aabenraa M85, bygget til SAS. Dermed ejer BHS nu begge SAS busser som er bevaret, det giver god mening, at de nu er samme sted. I 2011 overtog Sporvejshistorisk Selskab otte af vores busser. Vi er glade for at både SHS og BHS har fundet vores busser historisk interessante, og vi på den måde har været med til at sikre disse eksemplarer for eftertiden. Vi har herefter 10 busser i Busbevarelsesgruppen Danmark.

Alsted Alsted
Vores SAS Volvo/AAK og Ditobus DAB overdrages til BHS 6/2-2016© Busbevarelsesgruppen Danmark
http://www.busbevarelse.dk   -   http://www.busbevarelsesgruppen.dk   -   http://www.bbgdk.dk   -   http://www.busbevaring.dk